Badania termowizyjne instalacji elektrycznej


Instalacja elektryczna, która służy do dostarczania energii elektrycznej do różnych odbiorników, to element budynków, który powinien podlegać szczególnej diagnostyce. Wszelkie błędy i nieprawidłowości w jej działaniu mogą doprowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia osób przebywających w danym budynku czy w jego pobliżu. Dużą popularność zyskały w ostatnich latach badania termowizyjne instalacji elektrycznej. Termowizja pozwala na zdalne skontrolowanie wszystkich elementów takiej instalacji, na przykład rozdzielni, skrzynek z bezpiecznikami czy transformatorów. Poza standardowym sprawdzeniem, możliwe jest również zbadanie przebiegu instalacji elektrycznej w bardzo specyficznych warunkach, na przykład tak zwanych przegrodach budowlanych. Poza budynkami mieszkalnymi, badania termowizyjne instalacji elektrycznej przeprowadza się również na halach produkcyjnych czy w innych budynkach związanych z przemysłem, w których ciągłość produkcji i pracy zakładu jest bardzo istotna. Tutaj również nawet najmniejszy błąd w działaniu instalacji elektrycznej może doprowadzić do utraty zdrowia lub życia pracowników firmy, a także do dużych strat finansowych w przypadku ewentualnych przestojów. Badania termowizyjne instalacji elektrycznej nie tylko wykrywają jej wady i różne usterki, ale także pozwalają sprawdzić, czy jest ona obciążona w sposób ergonomiczny i możliwie najbardziej zbilansowany, czyli czy, na przykład, nie jest ona w jakimś miejscu przeciążona. Pozwala to na najbardziej optymalne podłączenie wszystkich dostępnych maszyn. Warto pamiętać, że kluczowa podczas generowania raportu z badań jest odpowiednia interpretacja pomiarów. Duży wpływ na wyniki mają warunki zewnętrzne podczas przeprowadzania badań. Najbardziej optymalna jest stosunkowo stała temperatura, stała wilgotność i brak bezpośredniego nasłonecznienia badanego obiektu. W przypadku zmiennych warunków atmosferycznych, należy je wziąć pod uwagę przy interpretacji wyników i bardzo dokładnie przeanalizować pomiary. Dodatkowym plusem tej metody jest fakt, że instalacja powinna być badana podczas standardowego obciążenia, dlatego nie trzeba wyłączać maszyn na czas przeprowadzania pomiarów.

Zobacz jeszcze: term-os.pl