Formalności związane z podjęciem nowej pracy

Kiedy rozpoczynamy nową pracę, otrzymujemy od naszego pracodawcy skierowanie na badania, z którym musimy udać się do medycyny pracy, aby je wykonać i aby lekarz medycyny pracy wydał nam pozwolenie, na podjęcie przez nas pracy. Kolejno, mamy obowiązek odbyć szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli dobrze wszystkim znanego szkolenia bhp. Jak wiadomo, […]