Formalności związane z podjęciem nowej pracy


Kiedy rozpoczynamy nową pracę, otrzymujemy od naszego pracodawcy skierowanie na badania, z którym musimy udać się do medycyny pracy, aby je wykonać i aby lekarz medycyny pracy wydał nam pozwolenie, na podjęcie przez nas pracy. Kolejno, mamy obowiązek odbyć szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli dobrze wszystkim znanego szkolenia bhp. Jak wiadomo, pracodawca nie ma prawa, dopuścić nas do wykonywania jakichkolwiek czynności w miejscu pracy, bez odbycia przez nas odpowiedniego szkolenia. W związku z czym, stawiamy się na szkoleniu, które oczywiście przeprowadza z nami specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, który instruuje nas, jakie są prawidłowe zachowania w pracy, a jakie absolutnie niedozwolone. Na co musimy uważać i czego przestrzegać, a także jak sobie radzić z trudnościami jakie występują w środowisku pracy. Po przeszkoleniu nas, osoba szkolącego wystawia nam zaświadczenie, iż odbyliśmy stosowne szkolenie wstępne i możemy przystąpić do wykonywania czynności służbowych. Ważnym jest, aby pamiętać, że każde niedociągnięcia, jakie zauważamy w zakładzie pracy, powinniśmy zgłaszać bezpośrednio pracodawcy, chroniąc przez to naszych współpracowników oraz nas samych, przed możliwością wystąpienia jakiegoś wypadku.

Bezpieczne spawanie – interesujący temat? Sprawdź na http://ekranypcv.pl/